Tämä on Reinto Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.1.2019. Viimeisin muutos 3.6.2019.

Rekisterinpitäjä

Reinto Oy, Kasarmikatu 9, 15700 Lahti

Rekisteriä koskevissa asioissa ota yhteys henkilöön:

Jarkko Suomalainen
jarkko(a)reinto.fi
+358 50 585 2104

Rekisterin nimi

Canit-sovelluksen käyttäjä- ja markkinointirekisteri.

Rekisteröidyt

Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja Canit-sovelluksen käyttäjistä.

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

  • henkilön suostumus
  • rekisterinpitäjän asiakassuhteiden ylläpito

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja Canit-palvelun optimointi ja kehitys.

Tietoja voidaan käyttää osittain automatisoituun päätöksentekoon, profilointiin ja markkinointiin. Rekisterinpitäjä kerää tietoja myös väärinkäytösten estämiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia Canit-palvelun käyttäjien tietoja ovat:

  • sähköpostiosoite
  • pankkiyhteystiedot (vapaaehtoinen)
  • tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa (vapaaehtoinen)
  • tämänhetkinen sijainti Canit-palvelun ollessa avoinna, paikannustieto (vapaaehtoinen)
  • tiedot Canit-palvelun kautta tilatuista palveluista

Käsittelyn kesto

Käyttäjän tiedot säilytetään yhden vuoden verran asiakkaan edellisestä kirjautumisesta Canit-palveluun. Tämän jälkeen käyttäjän tiedot anonymisoidaan. Anonymisointia ennen Reinto Oy lähettää asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ilmoituksen. Anonymisoinnin jälkeen käyttäjän tietoja ei voida enää palauttaa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta Canit-palvelun kautta tulleilla tiedoilla, sekä Canit verkkosivujen kautta. Henkilötiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity päivittää tietojaan Canit-palvelussa.

Tietojen luovutukset

Käytämme Canit-palvelun sekä verkkosivuston analytiikan seuraamiseen ja analysointiin Googlen pilvipalveluita. Nämä tahot siis käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme.

Olemme asentaneet Facebookin sekä Googlen seurantatägejä niin Canit-palveluun sekä verkkosivuillemme. Seurantatägien avulla keräämämme tiedon avulla pystymme tekemään palveluistamme entistä käyttäjäystävällisemmän ja sujuvamman. Voimme myös käyttää tietoja tehostaaksemme markkinointitoimenpiteitämme ja kohdennamme mainoksiamme paremmin valituille kohderyhmille. Verkkosivuille asetetuista seurantatägeistä löytyy enemmän tietoa tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen evästeet-kohdassa.

Käytämme Mailjet-pilvipalvelua sähköpostien ja uutiskirjeiden lähettämiseen. Mailjetin käyttämät Google Cloud Platform palvelimet sijaitsevat EU-alueella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Reinto Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: info@canit.fi.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Mikä on eväste?

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä (”cookie”). Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle, kun käyt verkkosivulla. 
Evästeiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

Evästeiden käyttö verkkosivuilla

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan sekä istuntokohtaisia, poistettavia evästeitä että käyttäjän selaimeen tallennettavia evästeitä. Istuntokohtaiset evästeet säilyvät vain siihen saakka, kunnes suljet selaimesi. Tallennettavien evästeiden tarkoituksena on tunnistaa käyttäjän selain käyttäjän seuraavaa verkkosivustovierailua varten. Lisäksi rekisterinpitäjä käyttää evästeitä seuratakseen kävijäliikennettä ja kävijätrendejä verkkosivuillaan sekä tehdäkseen verkkosivuistaan entistä toimivammat ja käyttäjäystävällisemmät.

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan myös kolmannen osapuolen evästeitä, kuten Google ja Facebook- evästeitä. Googlen ja Facebookin evästeiden kautta kerätyt tiedot tallentuvat kyseisen palveluntarjoajan palvelimiin, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä.

Evästeiden käytön estäminen

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta käyttäjä voi selainasetuksissaan muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen tai poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä. Käyttäjä voi myös asettaa selaimen ilmoittamaan verkkosivujen evästeiden käytöstä, jolloin käyttäjä voi hyväksyä evästeiden käytön tapauskohtaisesti. Mikäli käyttäjä estää evästeiden käytön, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi parhaalla mahdollisella tavalla.

Katso tarkempi kuvaus käyttämistämme evästeistä.